Mga kababyen-an nga IP sa Barangay Sumalil nakabinipisyo sa duha ka adlaw nga pagbansay mahitungod sa paghimo ug Chips ug Tsaa.

Septembre 7 hangtud 8 ning kasamtangan nga tuig, ang mga kababyen- an sa Barangay Sumalili Lungsod sa Arakan naka binipisyo sa gipahigayon nga pagbansay kon unsaon paghimo ug chips gikan sa lutya, saging ug kamote lakip usab ang paghimo ug tsaa gamit ang luy- a ug kalawag o kon luyang dilaw.

Kini kabahin gihapon sa handum ni Gobernadora NANCY A CATAMCO nga mapaabot ngadto sa yanong katilingban ang mga kahibalo ug mga bag- ong pamagi sa pagpanginabuhi nga dili mo layo sa kultura sa Tribu, sa pag-batuk niining kakulangon sa pagkaon nga resulta sa niabot nga pandemia.

Ang kadaugan sa maong aktibidad gipangunahan sa IP AFFAIRS team pinaagi sa tabang sa OFFICE OF THE PROVINCIAL AGRICULTURIST – OPAG.

Padayon sa pag uswag Probinsya sa Cotabato.

READ  Gov. Catamco vows to make remarkable changes in IP lives